Hvad skal ESG-rapporteringen indeholde?

Har du hørt begrebet ESG før, men er du ikke helt sikker på, hvad det drejer sig om? Det kan også bare være, at du gerne vil lære mere om ESG-rapportering. ESG er en analysemetode, der bruges til at evaluere en virksomheds præstation i forhold til socialt ansvar og bæredygtighed. 

ESG-rapportering er et lovkrav, der over tid vil ramme alle danske virksomheder. Derfor er det en god idé at få styr på, hvad ESG-rapporteringen skal indeholde. Lær mere om dette ved at læse med videre her.

Det skal ESG-rapporteringen indeholde

Når det kommer til rapportering i nyere tid, er ESG-rapportering en af de største ændringer i procedurer. De nye ESG rapportering krav træder i kraft fra og med 2024, og de skal være med til at understøtte en bæredygtig omstilling inden for både selskabsledelse, sociale forhold og miljø. Men hvad skal en ESG-rapportering indeholde?

For store virksomheder stiller regnskabsloven allerede krav om, at ledelsesberetningen omfatter en redegørelse om samfundsansvar. Men fra og med 2024 skal alle store virksomheder rapportere om deres arbejde med bæredygtig omstilling.

Som noget nyt skal sociale forhold såsom inklusion, diversitet og CSR-initiativer også indgå i selve rapporteringen. Rapporteringen skal altså indeholde noget om:

  • Miljø – Dette indebærer energiforbrug, CO2-udledning, affaldshåndtering, energieffektivitet samt vand- og luftforurening.
  • Sociale forhold – Sygefravær, medarbejdertilfredshed, arbejdsulykker, uddannelse og træning.
  • Ledelse – Bestyrelsens sammensætning, etik, antikorruptionspolitik, lønforskelle, GDPR og ledelsesforhold.

Med VIS-softwaren fra VIS Performance bliver alle data og oplysninger indsamlet fra relevante kilder til din ESG-rapport pr. automatik. Med VIS får du altså mulighed for at automatisere ESG-rapporteringen, hvilket kan være en stor hjælp for mange virksomheder.